گیاه Berberidopsis corallina

Berberidopsis corallina
-
0
Hook.f.
Coral Plant
0
Flacourtiaceae

عکس

5
0
همیشه سبز
بالا رونده
متوسط
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

سایر موارد استفاده

سبد