گیاه Betula ermanii

Betula ermanii
-
1
Cham.
Gold Birch
0
Betulaceae
B. incisa. B. shikokiana.

عکس

25
5
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)