گیاه Betula glandulosa

Betula glandulosa
-
1
Michx.
Scrub Birch
2
Betulaceae
B. crenata. B. glandulifera.

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
دافع سنگ ادراری
ضد روماتیسم
قابض

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
گل

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
محصولات مو