گیاه Betula nana

Betula nana
-
2
L.
Dwarf Birch
2
Betulaceae

عکس

0.3
0.45
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
بله
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آرامبخش
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
دافع سنگ ادراری
ضد روماتیسم
قابض
متفرقه
مقوی معده

استفاده خوراکی

ادویه
برگ
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
فتیله/مواد آتش زا
ماده رنگ
محصولات مو