گیاه Betula papyrifera

Betula papyrifera
-
2
Marshall.
Paper Birch
4
Betulaceae
B. papygracea

عکس

20
5
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
پوست
تب بر
ضد روماتیسم
قابض
متفرقه

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
شیره
شیرین کننده
گل

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
چوب
سوخت
ضد آب
کاغذ
ماده رنگ
محصولات مو