گیاه Betula pubescens

Betula pubescens
-
3
Ehrh.
White Birch
4
Betulaceae
B. alba. (pro-parte)

عکس

20
10
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پوست
دافع سنگ ادراری
ضد روماتیسم
قابض
متفرقه
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
شیره
گل

قسمت مورد استفاده

-

سایر موارد استفاده

اسانس
پولیش
پیشگام (احیای زمین)
تانین
چسب
چوب
دورکننده
زغال چوب
ساخت سقف
ضد آب
فیبر
قارچ کش