گیاه Betula utilis

Betula utilis
-
2
D.Don.
Indian Paper Birch
0
Betulaceae
B. bhojpattra.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد نفخ

سایر موارد استفاده

بخور دادن
چوب
ضد آب
کاغذ