گیاه Bletilla striata

Bletilla striata
-
3
(Thunb.)Rchb.f.
Hyacinth Orchid
0
Orchidaceae
Bletia hyacinthina.

عکس

0.4
0.25
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
پوست
ضد التهاب
ضد باکتری
ضد ورم
قابض خونریزی
قفسه سینه
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

سایر موارد استفاده

جوهر
سطح دریافت کننده جوهر، رنگ و غیره
صمغ