گیاه Boenninghausenia albiflora

Boenninghausenia albiflora
-
2
(Hook.)Rchb. ex Meisn.
-
0
Rutaceae
Ruta alba

عکس

1
1
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد انگل- انگل کش
ضد درد
قابض خونریزی

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
دورکننده