گیاه Buxus wallichiana

Buxus wallichiana
-
1
Baill.
-
0
Buxaceae

عکس

2
2
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
تب بر
محرک تعریق
مسهل (شدید)

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب