گیاه Callicarpa pedunculata

Callicarpa pedunculata
-
2
R.Br.
-
0
Verbenaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
ضد درد، مسکن درد
ضد ورم