گیاه Caltha leptosepala

Caltha leptosepala
-
1
DC.
Western Marsh Marigold
2
Ranunculaceae
C. rotundifolia.

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، سوسک ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
زگیل
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضماد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل