گیاه Caltha palustris

Caltha palustris
همیشه بهار باتلاقی، خرغوس
2
L.
Marsh Marigold
2
Ranunculaceae

عکس

0.3
0.3
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک تر (باتلاقی)، گیاهان آبزی
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، سوسک ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
تحریک یا حساسیت غیر طبیعی در بافت زنده
خلط آور
زگیل
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
ضد روماتیسم
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ