گیاه Calystegia sepium

Calystegia sepium
پیچک جنگلی پرچینی، نیلوفر صحرایی بزرگ
1
(L.)R.Br.
Hedge Bindweed
2
Convolvulaceae
Convolvulus sepium.

عکس

3
0
-
بالا رونده چند ساله
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
زنبور ها، بال پولکداران
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
صفرا آور
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

ریسمان