گیاه Camellia japonica

Camellia japonica
چای زینتی، کاملیا
2
L.
Camellia
3
Theaceae
Thea japonica.

عکس

10
8
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بندآورنده خون
پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
سرطان
قابض
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

چای
روغن
گل

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی
ماده رنگ