گیاه Camellia oleifera

Camellia oleifera
-
2
C.Abel.
Tea-Oil Plant
2
Theaceae

عکس

4
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

ضد کرم

استفاده خوراکی

روغن

سایر موارد استفاده

حشره کش
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ