گیاه Camellia sasanqua

Camellia sasanqua
-
1
Thunb.
Camellia
3
Theaceae
Thea sasanqua.

عکس

3
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

خلط آور
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

چای
روغن

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
روغن غیر خوراکی
صابون
ماده رنگ