گیاه Cannabis sativa

Cannabis sativa
شاهدانه
4
L.
Hemp
3
Cannabaceae

عکس

2.5
0.8
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
چشمی
خواب آور
سرطان
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد باکتری
ضد تب نوبه (یا تب متناوب)
ضد درد
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم

استفاده خوراکی

بذر
برگ
روغن

سایر موارد استفاده

دورکننده
فیبر
کاغذ