گیاه Cardiocrinum cordatum

Cardiocrinum cordatum
-
0
(Thunb.)Makino.
-
2
Liliaceae
Lilium cordatum. L. cordifolium.

عکس

1.8
0
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

قسمت مورد استفاده

گل