گیاه Cardiocrinum giganteum

Cardiocrinum giganteum
-
1
(Wall.)Makino.
-
0
Liliaceae
Lilium giganteum.

عکس

1.8
0.3
-
پیاز
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضماد

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

ساخت آلات موسیقی