گیاه Ceanothus americanus

Ceanothus americanus
-
3
L.
New Jersey Tea
4
Rhamnaceae

عکس

1.2
1
خزان کننده
درختچه
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
بندآورنده خون
بیماریهای آمیزشی یا مقاربتی
خلط آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
قابض
کاهنده فشارخون

استفاده خوراکی

چای

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ