گیاه Ceanothus fendleri

Ceanothus fendleri
-
1
A.Gray.
Fendler's Ceanothus
3
Rhamnaceae

عکس

2
0
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
میوه

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ