گیاه Ceanothus impressus

Ceanothus impressus
-
0
Trel.
Santa Barbara Ceanothus
0
Rhamnaceae
C. dentatus impressus. (Trel.)Trel.

عکس

1.5
1.5
همیشه سبز
درختچه
-
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

صابون
ماده رنگ