گیاه Ceanothus velutinus

Ceanothus velutinus
-
2
Douglas. ex Hook.
Sticky Laurel
3
Rhamnaceae

عکس

2.5
0
همیشه سبز
درختچه
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
تب بر
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
ضماد

استفاده خوراکی

چای

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

حشره کش
صابون
ماده رنگ
مراقبت کودک