گیاه Celastrus dependens

Celastrus dependens
-
2
Wall.
-
2
Celastraceae
C. paniculatus. Willd.

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

افزایش اشتها، تحریک هضم با اعمال بر غشای مخاطی دهان، افزایش جریان صفرا، تحریک ترمیم دیوار روده، تنظیم ترشح انسولین و گلوکز
پادزهر
سرطان
سقط آور
ضد درد، مسکن درد
قاعده آور
قی آور
محرک
محرک تعریق
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی میل جنسی، مقوی قوه باه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

گل

سایر موارد استفاده

روغن غیر خوراکی