گیاه Cephalanthus occidentalis

Cephalanthus occidentalis
-
2
L.
Button Bush
0
Rubiaceae

عکس

7
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
چشمی
قابض
قی آور
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مسکن دندان درد
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

چوب