گیاه Cephalotaxus harringtonia koreana

Cephalotaxus harringtonia koreana
-
0
(Nakai.)Rehder.
Korean Plum Yew
5
Cephalotaxaceae
C. koreana.

عکس

1.5
3
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
روغن
میوه

سایر موارد استفاده

پرچین
روغن غیر خوراکی