گیاه Ceratostigma willmottianum

Ceratostigma willmottianum
-
1
Stapf.
Chinese Plumbago
0
Plumbaginaceae

عکس

1
1
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

درمان با گل به روش باخ