گیاه Chamaecyparis lawsoniana

Chamaecyparis lawsoniana
شبه سرو، کامسپاریس
1
(A.Murray.)Parl.
Lawson Cypress
0
Cupressaceae
Cupressus lawsoniana.

عکس

25
4
همیشه سبز
درخت
متوسط
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
بله
نه
-
بله
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

مدر، ادرارآور

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
پوشش زمین
جاروب
چوب
رزین