گیاه Chamaecyparis nootkatensis

Chamaecyparis nootkatensis
-
1
(D.Don.)Spach.
Nootka Cypress
0
Cupressaceae
Cupressus nootkatensis. Thuyopsis borealis.

عکس

15
6
همیشه سبز
درخت
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
خیر
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

پوست
ضد روماتیسم
ضماد
متفرقه

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب
فتیله/مواد آتش زا
فیبر