گیاه Chamaecyparis thyoides

Chamaecyparis thyoides
-
1
(L.)Britton.Stern.&Pogl.
White Cypress
0
Cupressaceae
C. sphaeroidea. Cupressus thyoides. Thuja sphaeroidea.

عکس

10
3
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
خیر
تحمل بادهای قوی

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب