گیاه Chelidonium majus

Chelidonium majus
مامیران
3
L.
Greater Celandine
2
Papaveraceae

عکس

0.5
0.4
-
چندساله
سریع
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

چشمی
زگیل
سرطان
صفرا آور
ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد درد
گرم کننده و سوزاننده (تماس با پوست)
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
محرک تعریق
مخدر
مدر، ادرارآور
مسهل (تخلیه رقیق فراوان)

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
روغن غیر خوراکی