گیاه Chionanthus virginicus

Chionanthus virginicus
زبان گنجشک زینتی، گل برفی
3
L.
Fringe Tree
1
Oleaceae
C. pubescens.

عکس

5
3
خزان کننده
درختچه
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
نه
خیر
دو پایه
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر
صفرا آور
گیاهان مفرح جان، سلامت بخش، خیلی اوقات نام دیگر صفرابر است
مدر، ادرارآور
مسهل (ملایم)
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

چوب