گیاه Chlorogalum pomeridianum

Chlorogalum pomeridianum
-
2
(DC.)Kunth.
Soap Lily
4
Hyacinthaceae
Loathoe pomeridiana.

عکس

2
0.3
-
پیاز
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پوست
ضد روماتیسم
ضد شوره
ضماد
مدر، ادرارآور
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

چسب
صابون
فیبر