گیاه Cichorium endiva

Cichorium endiva
اندیو
2
L.
Endive
3
Compositae

عکس

1
0.3
-
دو ساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

تب بر
ضد تومور
مقوی معده
مقوی، تونیک
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)

استفاده خوراکی

برگ