گیاه Cimicifuga dahurica

Cimicifuga dahurica
-
3
(Turcz. ex Fisch.&C.A.Mey.)Maxim.
Xing An Sheng Ma
1
Ranunculaceae

عکس

1.5
0.8
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد ویروس
محرک تعریق
مدر، ادرارآور
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

گل