گیاه Citrus reticulata

Citrus reticulata
نارنگی
3
Blanco.
Mandarin
2
Rutaceae

عکس

4.5
3
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
تولید مثل بدون لقاح، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
پایین آورنده کلسترول خون
خلط آور
ضد آسم
ضد استفراغ
ضد اسکوربوت
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد سرفه
ضد نفخ
قابض
متفرقه

استفاده خوراکی

ادویه
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس