گیاه Citrus sinensis

Citrus sinensis
پرتقال
3
(L.)Osbeck.
Sweet Orange
2
Rutaceae
C. aurantium sinensis.

عکس

9
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
بله
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
تولید مثل بدون لقاح، حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

اشتها آور
پوست
تصفیه کننده خون، مصفای خون
ضد نفخ
متفرقه
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

ادویه
چای
گل
میوه

قسمت مورد استفاده

برگ
گل

سایر موارد استفاده

اسانس
روغن غیر خوراکی