گیاه Claytonia perfoliata

Claytonia perfoliata
-
1
Donn. ex Willd.
Miner's Lettuce
4
Portulacaceae
Claytonia perfoliata.

عکس

0.15
0
-
یکساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

ضد روماتیسم
مسهل محرک روده (نسبتا ملایم)

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

پوشش زمین