گیاه Claytonia sibirica

Claytonia sibirica
-
1
L.
Pink Purslane
4
Portulacaceae
Claytonia alsinoides. C. sibirica.

عکس

0.15
0
همیشه سبز
یکساله/چند ساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

چشمی
ضد شوره
ضماد
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ

سایر موارد استفاده

پوشش زمین