گیاه Claytonia virginica

Claytonia virginica
-
1
L.
Spring Beauty
3
Portulacaceae
C. grandiflora.

عکس

0.15
0.2
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد اسپاسم، شل کننده عضلانی
ضد بارداری

استفاده خوراکی

برگ
ریشه