گیاه Clematis apiifolia

Clematis apiifolia
-
2
DC.
-
1
Ranunculaceae

عکس

5
5
خزان کننده
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد نفخ
هضم یار، دیجستیو

استفاده خوراکی

برگ
چای