گیاه Clematis douglasii

Clematis douglasii
-
1
Hook.
Hairy Clematis
0
Ranunculaceae
C. hirsutissima. Pursh.

عکس

0.6
0.6
خزان کننده
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

سایر موارد استفاده

عایق
فتیله/مواد آتش زا