گیاه Clematis mandschurica

Clematis mandschurica
کلماتیس زمینی
2
Rupr.
-
0
Ranunculaceae

عکس

1.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد باکتری
ضد درد، مسکن درد
ضد قارچ
قاعده آور
کاهنده فشارخون