گیاه Clematis terniflora

Clematis terniflora
-
1
DC.
Sennin-So
1
Ranunculaceae
C. maximowicziana. Franch.&Savat. C. paniculata. Thunb. non Gmel.

عکس

5
0
-
بالا رونده چند ساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر
چشمی
ضد لنف آدنیت گردنی سلی

استفاده خوراکی

برگ
گل