گیاه Clerodendrum bungei

Clerodendrum bungei
کلرودندرون
1
Steud.
Glory Flower
0
Verbenaceae
C. foetidum.

عکس

2
2
خزان کننده
درختچه
متوسط
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد التهاب
ضد درد
ضد کرم
ضد نفخ

قسمت مورد استفاده

برگ
گل