گیاه Clerodendrum cyrtophyllum

Clerodendrum cyrtophyllum
-
1
Turcz.
-
1
Verbenaceae

عکس

3
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد تب
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

برگ