گیاه Clerodendrum trichotomum

Clerodendrum trichotomum
-
3
Thunb.
Chou Wu Tong
1
Verbenaceae

عکس

6
3
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آرامبخش
ضد انگل- انگل کش
ضد خارش
ضد درد، مسکن درد
ضد روماتیسم
کاهنده فشارخون

استفاده خوراکی

برگ

قسمت مورد استفاده

برگ
گل