گیاه Clethra alnifolia

Clethra alnifolia
-
0
L.
Sweet Pepper Bush
0
Clethraceae

عکس

2.5
2.5
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
صابون