گیاه Colchicum bivonae

Colchicum bivonae
-
0
Guss.
-
0
Colchicaceae
C. bowlesianum. C. latifolium. C. sibthorpii. Baker. C. visianii.

عکس

0.15
0.15
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

اصلاح نباتات